شرکت فولاد اکسین خوزستان > خانه > پروژه های تحقیقاتی جاری
ردیفموضوعمجریانتعریف طرح
۱بررسی تبلور مجدد دینامیکی و استاتیکی آستنیت در حین عملیات نورد کنترل شده فولادهای میکروآلیاژی (api۵l-x۶۰)داخلیمشاهده
۲شبیه سازی LONGITUDINAL SCALE PIT ۸۱C۸۱WSP و بررسی روش های بهینه سازی این تجهیز به منظور افزایش ته نشینی ذرات اکسید آهنبرون سپاریمشاهده
۳بهینه سازی نورد در فرایند نامتقارن ترمومیکانیکال ورق فولاد میکروآلیاژیداخلیمشاهده
۴محاسبۀ تعیین دمای توقف تبلور مجدد ( )در فولاد میکروآلیاژ X۶۰ به کمک روش پیچش گرم در شرکت فولاد اکسین خوزستانبرون سپاریمشاهده
۵بررسی تعیین ارتباط بین فرهنگ HSE و بهره وری کارکنان (شرکت فولاد اکسین خوزستان)داخلی
۶اختلالات اسکلتی عضلانی در کاربران جرثقیل سقفی به وسیله دستگاه emg (شرکت فولاد اکسین خوزستان)برون سپاری
۷بررسی تاثیر اقتصادی هزینه های ایمنی بر بهره برداری و کیفیت شرکت فولاد اکسین(شرکت فولاد اکسین خوزستان)برون سپاریمشاهده
۸افزایش تنوع محصولات با بررسی و امکان سنجی تولید base plate در شرکت فولاد اکسین خوزستانداخلیمشاهده
۹ارائه مدلی برای بهینه سازی و کنترل میزان نرمه های آهن با بررسی وضعیت احتراق کوره های پیشگرم(شرکت فولاد اکسین خوزستان)داخلی
۱۰بررسی اپیدمیولوژی حوادث شغلی (شرکت فولاد اکسین خوزستان)برون سپاریمشاهده
۱۱بررسی ریسک فاکتورهای موثر در وقوع متابولیک در یکی از کارخانه های فولاد شهر اهواز(شرکت فولاد اکسین خوزستان)برون سپاریمشاهده
۱۲بررسی تاثیر مدیریت ارتباط با مشتری بر استراتژی کسب و کار و عملکرد شرکت های تولید کننده ورق های عریض فولادی(شرکت فولاد اکسین خوزستان)داخلیمشاهده
۱۳بررسی رابطه تیپ های شخصیتی و افراد با رفتارهای پر خطر در صنایع(شرکت فولاد اکسین خوزستان)برون سپاریمشاهده
۱۴بررسی تاثیر پارامتر پودر جوش بر خواص مکانیکی فولاد متوسط کربن در فرایند جوشکاری زیر پودری(شرکت فولاد اکسین خوزستان)برون سپاریمشاهده