مهر تایید سهامداران بر عملکرد درخشان فولاد اکسین خوزستان
در بررسی عملکرد تولید در 16 فولادساز کشور؛
air_03

کشتی سازی

ورق های فولادی جهت کشتی سازی، با استاندارد کیفیت KR

معرفی کامل