شرکت فولاد اکسین خوزستان > خانه > پیشنهادات برتر اجرا شده
ردیفموضوع
1طراحی و ساخت پرس 400 تنی
2طراحی و ساخت دستگاه کویل پیچ با شماره انداز اتوماتیک
3حذف عمل سنترینگ پس از ورود اسلب به دهانه قفسه نورد و قبل از شروع پاس اول نورد به منظور افزایش سرعت
4افزایش سرعت قیچی برش عرضی ورق از 7 دقیقه به 140 ثانیه
5ساخت تجهیز جهت دمونتاژ یوکهای چهارشاخه کاردان اسپیندل نورد
6کنترل دقیق طول و عرض ورق های تولیدی با دستگاه گاما
7تبدیل 1168 نقطه روانکاری دستی به نیمه اتوماتیک در ناحیه شارژ بسترهای خنک کننده
8اصلاح سیستم محرک حرکت پل جرثقیل مخزن جمع آوری پوسته
9ساخت لیفتراک جهت تعویض صفحات سایشی هاب اسپیندل
10تعویض و اصلاح بانک اطالعاتی سیستم اتوماسیون صنعتی
11طراحی ، ساخت و نصب هوزینگ لنت ترمز اسکرودان
12تغییر متریال پروانه پمپ های آبرسانی
13اصالح سیکل کولرهای دوتیکه با کمپرسورهای روتاری
14ساخت بدنه (باکس) سیستم پوسته زدا (Box Descaling)
15ساخت هدرهای باال و پایین سیستم پوسته زدای اسلب
16ساخت اپرونهای زیرسیستم اندازه گیری عرض اسلب (سیستم گاماری)
17ساخت هدر BOARD ON قفسه نورد
18ساخت فلنج هوزینگ غلطک های جلوی کوره های پیشگرم اسلب
19ساخت انواع پین جک های هیدرولیک
20ساخت پین های برشی قیچی برش عرضی