شرکت فولاد اکسین خوزستان > خانه > معرفی نظام مشارکتی پیشنهادها

نظام مشارکتی پیشنهادها در شرکت فولاد اکسین خوزستان فعالیت خود را به طور رسمی در ابتدای سال ۹۲ با هدف پویاسازی کارکنان و بهره مندی از خلاقیت آنان در جهت ارتقاء بهره وری آغاز کرده است و می کوشد تا برای کارکنان به عنوان سرمایه های فکری سازمان این فرصت را فراهم آورد که به جای اینکه همیشه مدیریت و رهبری شوند، از توانایی های خود در حل مسائل بهره گیرند و بسيار جالب است كه بهترين پيشنهاد و بهترين راه حل مشکلات را غالباً كاركناني ارائه داده اند كه با آن مشكل در حال دست و پنجه نرم كردن هستند و بطور مستمر و در طول ۳۶۵ روز سال سازمان را پويا نگه مي دارند. لذا از تمامی ذینفعان سازمان دعوت میشود تا با ارائه ایده های خود ما را یاری نمایند.

 

مطمئناً تغییرات کوچک اما به طور مستمر ، منجر به تحولی بزرگ خواهد شد

بهپوئی شرکت فولاد اکسین خوزستان