ردیفموضوع پیشنهاد
1 طراحی و ساخت پرس 400 تنی
2 طراحی و ساخت دستگاه کویل پیچ با شماره انداز اتوماتیک
3 حذف عمل سنترینگ پس از ورود اسلب به دهانه قفسه نورد و قبل از شروع پاس اول نورد به منظور افزایش سرعت
4 افزایش سرعت قیچی برش عرضی ورق از 7 دقیقه به 140 ثانیه
5 ساخت تجهیز جهت دمونتاژ یوکهای چهارشاخه کاردان اسپیندل نورد
6 کنترل دقیق طول و عرض ورق های تولیدی با دستگاه گاما
7 تبدیل 1168 نقطه روانکاری دستی به نیمه اتوماتیک در ناحیه شارژ بسترهای خنک کننده
8 اصلاح سیستم محرک حرکت پل جرثقیل مخزن جمع آوری پوسته
9 ساخت لیفتراک جهت تعویض صفحات سایشی هاب اسپیندل
10 تعویض و اصلاح بانک اطالعاتی سیستم اتوماسیون صنعتی
11 طراحی ، ساخت و نصب هوزینگ لنت ترمز اسکرودان
12 تغییر متریال پروانه پمپ های آبرسانی
13 اصالح سیکل کولرهای دوتیکه با کمپرسورهای روتاری
14 ساخت بدنه (باکس) سیستم پوسته زدا (Box Descaling)
15 ساخت هدرهای باال و پایین سیستم پوسته زدای اسلب
16 ساخت اپرونهای زیرسیستم اندازه گیری عرض اسلب (سیستم گاماری)
17 ساخت هدر BOARD ON قفسه نورد
18 ساخت فلنج هوزینگ غلطک های جلوی کوره های پیشگرم اسلب
19 ساخت انواع پین جک های هیدرولیک
20 ساخت پین های برشی قیچی برش عرضی