ردیفموضوعمجریانتعریف طرح
۱ بررسی تبلور مجدد دینامیکی و استاتیکی آستنیت در حین عملیات نورد کنترل شده فولادهای میکروآلیاژی (api۵l-x۶۰) داخلی مشاهده
۲ شبیه سازی LONGITUDINAL SCALE PIT ۸۱C۸۱WSP و بررسی روش های بهینه سازی این تجهیز به منظور افزایش ته نشینی ذرات اکسید آهن برون سپاری مشاهده
۳ بهینه سازی نورد در فرایند نامتقارن ترمومیکانیکال ورق فولاد میکروآلیاژی داخلی مشاهده
۴ محاسبۀ تعیین دمای توقف تبلور مجدد ( )در فولاد میکروآلیاژ X۶۰ به کمک روش پیچش گرم در شرکت فولاد اکسین خوزستان برون سپاری مشاهده
۵ بررسی تعیین ارتباط بین فرهنگ HSE و بهره وری کارکنان (شرکت فولاد اکسین خوزستان) داخلی ---
۶ اختلالات اسکلتی عضلانی در کاربران جرثقیل سقفی به وسیله دستگاه emg (شرکت فولاد اکسین خوزستان) برون سپاری ---
۷ بررسی تاثیر اقتصادی هزینه های ایمنی بر بهره برداری و کیفیت شرکت فولاد اکسین(شرکت فولاد اکسین خوزستان) برون سپاری مشاهده
۸ افزایش تنوع محصولات با بررسی و امکان سنجی تولید base plate در شرکت فولاد اکسین خوزستان داخلی مشاهده
۹ ارائه مدلی برای بهینه سازی و کنترل میزان نرمه های آهن با بررسی وضعیت احتراق کوره های پیشگرم(شرکت فولاد اکسین خوزستان) داخلی ---
۱۰ بررسی اپیدمیولوژی حوادث شغلی (شرکت فولاد اکسین خوزستان) برون سپاری مشاهده
۱۱ بررسی ریسک فاکتورهای موثر در وقوع متابولیک در یکی از کارخانه های فولاد شهر اهواز(شرکت فولاد اکسین خوزستان) برون سپاری مشاهده
۱۲ بررسی تاثیر مدیریت ارتباط با مشتری بر استراتژی کسب و کار و عملکرد شرکت های تولید کننده ورق های عریض فولادی(شرکت فولاد اکسین خوزستان) داخلی مشاهده
۱۳ بررسی رابطه تیپ های شخصیتی و افراد با رفتارهای پر خطر در صنایع(شرکت فولاد اکسین خوزستان) برون سپاری مشاهده
۱۴ بررسی تاثیر پارامتر پودر جوش بر خواص مکانیکی فولاد متوسط کربن در فرایند جوشکاری زیر پودری(شرکت فولاد اکسین خوزستان) برون سپاری مشاهده