شرکت فولاد اکسین خوزستان > تلاشگران اکسین > شماره سوم : انبار پایکار

 شرح فعالیت واحد انبار پایکار بطور کلی پشتیبانی کلیه واحدهای شرکت در جهت رفع نیاز آنها به تجهیزات،ابزار آلات و اقلام مصرفی مورد نیاز امور تعمیراتی می باشد،در این راستا صدور درخواست تامین کالاهای مورد نیاز و پیگیری هرچه زودتر خریداری شدن آنها، پیگیری تعمیر تجهیزات خراب شده در حین بهره برداری و همچنین پیگیری برگشت بموقع کالاهای تحویل شده به پرسنل،از عمده فعالیتهای انبار پایکار در راستای هدف اصلی خود که تامین بموقع کالاهای مورد نیاز است،صورت میپذیرد.

{gallery}talashgaran 5{/gallery}

نظرات