شرکت فولاد اکسین خوزستان > تلاشگران اکسین > شماره چهارم : فضای سبز و بهسازی محیط

 فضای سبزو بهسازی محیط زیر مجموعه واحد خدمات عمومی و رفاه می باشد. این واحد متشکل از ۱۹ نفر می باشد.

عمده وظایف پرسنل فضای سبز و بهسازی محیط شامل موارد زیر می باشد:

نگهداری از فضای سبز که موارد زیر را در بر می گیرد:

-آبیاری

-هرس کاری و شکل دهی درختان و چمن زنی

-کود دهی

-مبارزه شیمیایی و فیزیکی با علف های هرز و سایر آفات گیاهی

-درختکاری و کاشت گل های فصلی و سایر گیاهان پوشاننده

-نگهداری و تعمیرات سایر تجهیزات و ادوات کشاورزی مربوطه(موتورخانه آب خام فضای سبز،نگهداری و تعمیرات شبکه آبیاری فضای سبز)

-مراقبت و نگهداری از باغ پرندگان

توسعهفضای سبز:

جهت توسعه و افزایش سطح سبز شرکت بر اساس نقشه های مهندسی و امکانات موجود این اداره اقدام به اخذ مجوزهای اولیه و توسعه فضای سبز می نماید که خود شامل مراحل زیر می باشد.

-بررسی نقشه های مهندسی مربوطه

-اخذ پرمیت کار

-تعیین پیمانکار و ماشین آلات مربوطه

-تهیه خاک زراعی مرغوب کود و …

-توسعه و لوله کشی شبکه آبیاری مکانیزه فضای سبز

-طراحی و کاشت

{gallery}talashgaran2{/gallery}

نظرات