شرکت فولاد اکسین خوزستان > تلاشگران اکسین > شماره پنجم : خدمات صنعتی

 تعدادپرسنل : ۲۷ نفر

فعالیت های خدمات صنعتی شامل موارد ذیل می باشد:

نظافت تمامی تجهیزات خط تولید

نظافت سایت صنعتی شامل سایت تولید انبارهای ارسال محصول و عملیات حرارتی

نظافت تمامی اتاق ها و پولپیت های خط تولید

جمع آوری نخاله های تولیدی شامل : اسیکل ، پوسته و اسکرپ

{gallery}talashgaran 4{/gallery}

نظرات

آخرین اخبار