شرکت فولاد اکسین خوزستان > تلاشگران اکسین > شماره پانزدهم: انبارقطعات و کالا

واحد انبارهای قطعات و کالا باتوجه به اینکه پشتیبانی تمامی واحدهای شرکت های علی الخصوص واحد مختلف عملیاتی را برعهده دارد ازحساسیت خاصی به جهت جلوگیری از توقف تولید وبهره برداری برخوردار است.

وظیفه اصلی این واحد دریافت ،کنترل وبازرسی،استقرار ،کنترل اسنادوحفاظت از کلیه کالاهای دریافتی(قطعات یدکی کارخانه،کالاهای مصرفی،اقلام عمومی وایمنی،مواد شیمیایی،موارد مصرف مستقیم و…) به روشی مطلوب واستاندارد می باشد به گونه ای که در سریعترین زمان ممکن در اختیار واحد های متقاضی جهت انجام فعالیت های تعمیراتی یا سایر فعالیت های لازم در سازمان قرارگیرد.

نظرات

آخرین اخبار