شرکت فولاد اکسین خوزستان > تلاشگران اکسین > شماره دهم : جرثقیل های سقفی

جرثقیل های سقفی اولین تجهیزات نصب شده در شرکت فولاد اکسین خوزستان می باشند. که وظیفه نصب تجهیزات خط تولید، پشتیبانی تعمیرات، تخلیه ، چیدمان و شارژ اسلب ، جابجایی محصول در حال تولید ، چیدمان و بارگیری محصول نهایی را برعهده دارند. در شرکت فولاد اکسین خوزستان مجموعا تعداد 72 جرثقیل به شرح ذیل وجود دارد:

جرثقیل سقفی 25 دستگاه

جرثقیل دروازه ای 5 دستگاه

جرثقیل بازویی 10 دستگاه

جرثقیل بازویی 10 دستگاه

پایلر 2 دستگاه

مونو ریل 30 دستگاه

واحد جرثقیل های سقفی وظیفه نگهداری و تعمیرات تمامی جرثقیل ها در راستای آماده بکاری از طریق انجام به موقع تعمیرات اضطراری و برنامه ای و همچنین تامین اپراتور جهت بهره برداری از جرثقیل های موجود در خط تولید در بحث راهبردی را برعهده دارد. در این واحد تعداد 22 نفر در زمینه تعمیرات و 60 نفر اپراتور مشغول به کار می باشند.

 {gallery}cran{/gallery}

نظرات

آخرین اخبار