شرکت فولاد اکسین خوزستان > اخبار شرکت > پیرامون رفع موانع و‌تسهیل تولیددرشرکت فولاداکسین خوزستان: جلسه مدیرعامل شرکت فولاداکسین خوزستان و‌معاونت اقتصادی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خوزستان

به گزارش روابط عمومی شرکت فولاداکسین خوزستان امروز سه شنبه مهندس نجفیان معاونت اقتصادی و بازرگانی سازمان صنعت،معدن و تجارت استان خوزستان به همراه بازرس این سازمان جلسه ای با مهندس محمودپور مدیرعامل شرکت به بررسی و طرح مشکلات وموانع تولیددرشرکت فولاداکسین خوزستان پرداختند.

در این جلسه همچنین به مسائل و‌موانع تامین مواداولیه شرکت فولاداکسین خوزستان که عمدتا توسط شرکت فولاد خوزستان تامین می شود پرداخته شد و راهکارهایی جهت رفع موانع و تسهیل تامین مواد اولیه و‌ تولید ارائه گردید.

نظرات

آخرین اخبار

آخرین نظرات