شرکت فولاد اکسین خوزستان > اخبار شرکت > مرکز علمی کاربردی فولاد اکسین خوزستان مورد ارزیابی قرار گرفت

 به گزارش روابط عمومی، در روز جاری هیات نظارت و ارزیابی تضمین کیفیت مراکز دانشگاهی توسط دانشگاه جامع علمی کاربردی استان خوزستان و دانشگاه شهید چمران اهواز از مرکز علمی کاربردی شرکت بازدید و روند فعالیت های این مرکز نظارت کرد.

این دوره ی دهم بازدید از مرکز علمی کاربردی شرکت فولاد اکسین خوزستان می باشد که براساس برنامه زمانبندی از پیش تعیین شده به صورت منظم در حال اجرا بوده و خوشبختانه پس بازدید میدانی و بررسی های انجام شده، کلیه شاخص های آموزشی و مالی مرکز تایید گردید.

 

{gallery}AMOOZESH{/gallery}

نظرات

آخرین نظرات