شرکت فولاد اکسین خوزستان > اخبار شرکت > محورهایی برای بهترین شدن/گشت VIP
18 اردیبهشت 1398
کد خبر: 3868

شرکت فولاد اکسین خوزستان که با شعار زیبای نگین صنعت فولاد ایران شکل گرفته برای دستیابی و تحقق این شعار همواره باید در مسیر بهبود روش ها و استانداردهای خود باشد. بر همین اساس مهندس امین ابراهیمی از ابتدای حضور خود در راس این شرکت با تلاش برای تحقق رساندن این شعار، اجرای بسیاری از وظایف و مقررات کمرنگ شده در میان واحدها و کارکنان را با تاکید خواستار و تحت نظارت خود گرفته است تا فولاد اکسین بتواند در استانداردهای سختگیرانه بین المللی یک شرکت پیشرفته و با محصولات درجه یک در ایران، خاورمیانه و در جهان باشد.

بر این اساس روابط عمومی با نگاهی ویژه، محورهای ایمنی، محیط زیست آراستگی محیط کار کاهش بهای تمام شده صرفه‌جویی هزینه‌ها انضباط اداری و… را سرفصل اطلاع رسانی و آگاهی بخشی قرار داده است.

گشت های VIP شرکت یکی از ابزار های مدیریت عالی شرکت با هدف اجرای دقیق قوانین و الزامات ایمنی و تاثیرات آن بر فرآیند شغلی کارکنان بصورت متناوب اجرا می شود. اهم ویژگی های این گشت به شرح زیر می باشد:

١. گشت VIP در واقع مميزي وضعيت انطباق عملكرد واحدها با معيارهاي سيستم HSE مي باشد و كه با جراي اين گشت ، ميزان اجراي مقررات HSE در سازمان تعيين مي شود و براي رفع نواقص برنامه ريزي و تصميم گيري صورت مي گيرد و اين اقدامات در دوره هاي زماني متناوب مورد پيگيري قرار مي گيرد.

٢. حسب قوانين و الزامات ايمني و مصوبات شوراي عالي حفاظت فني و بهداشت كار و نيز قوانين مندرج در فصل ٤ و ٨ قانون كار و همچنين الزامات وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي و سازمان حفاظت محيط زيست ، يكي از روشهاي تامين سلامت كاركنان ، انجام هدفمند كنترل و پايش و اندازه گيري اجراي قوانين HSE با استفاده از گشت و بازديدهاي VIP مي باشد.

٣.وظيفه مديران و مسئولين ذيربط در هرسازمان در قبال گشت VIP ،حضور موثر در گشت و برنامه ريزي ، سازماندهي ،تامين منابع جهنت رفع نواقص شناسايي شده در گشت مي باشد.

٤. نظر به تامين شعار ” اول ايمني بعد كار” و با توجه به اينكه استقرار و اجراي سيستم مديريت ايمني جزء وظايف مديران و مسئولين مي باشد ؛ قطع به يقين، تامين سلامت كاركنان و تجهيزات توسط مديران و مسئولين، مي تواند نقش سازنده اي در ارزيابي شغلي و ارتقاء شغلي آنان داشته باشد كه ميزان سهم مديران و مسئولين را در افزايش راندمان و بهره وري شركت نشان مي دهد.

٥.اجراي موثر گشت VIP منتج به ايجاد يك محيط امن و سالم و عاري از هرگونه بيماري شغلي مي شود و همچنين بالارفتن روحيه كاري ، كاهش هزينه ها و افزايش راندمان و بهره وري افراد و تجهيزات مي شود .

نظرات

آخرین اخبار

آخرین نظرات