شرکت فولاد اکسین خوزستان > اخبار شرکت > مانور عملیاتی نشتی، کنترل و اطفاء گاز کلر در شرکت برگزار شد

به گزارش روابط عمومی شرکت، صبح امروز دوره آموزشی گاز کلر و عملیات نشت شدید گاز کلر طی مانوری در محدوده کارخانه با هماهنگی و همکاری واحد های آموزش، تاسیسات، ایمنی، بهداشت و محیط زیست، روابط عمومی و حراست بمنظور بالا بردن ضریب ایمنی پرسنل در شرایط نشت گاز کلر برگزار شد.

این دوره با توجه به الزام و ضرورت استفاده از تجهیزات کلرزنی در سیستم های آب در گردش واحد آبرسانی تاسیسات ومخاطرات احتمالی گاز کلر و به کارگیری گسترده از تجهیزات کلرزنی، بصورت تئوری، عملی و مانور برای چهل نفر از کارکنان شرکت برگزار گردید، هدف از اجرای این مانور انتقال دانش فنی کارشناسان شرکت تولید کننده این گاز در جهت ارتقاء دانش و تخصص پرسنل شرکت و بالا بردن ضریب ایمنی پرسنل در شرایط نشت گاز کلر می باشد.

با برگزاری این دوره از تخریب زود هنگام دستگاهها و همچنین نشت گاز کلر و حوادث غیر مترقبه ناشی از آن ( مصدومیت ) جلوگیری بعمل خواهد آمد.

لازم به یادآوری است برگزاری دوره آموزشی آشنایی با گاز کلر و انجام اورهال سیستم های مربوطه در این مانور، ابتدا گاز کلر در شرایط واقعی آزادسازی سپس با کنترل نشتی گاز کلر و امدادرسانی نیرهای اورژانس به مصدومین فرضی توسط واحد HSE به پایان رسید.

{gallery}manovr{/gallery}

نظرات

آخرین اخبار

آخرین نظرات