شرکت فولاد اکسین خوزستان > اخبار شرکت > مالک جدید شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران ، از شرکت فولاد اکسین خوزستان بازدید کرد
10 آذر 1396
کد خبر: 385

به گزارش روابط عمومی شرکت فولاد اکسین خوزستان روز پنجشنبه ۹ آذر ماه عبدالرضا موسوی که به تازگی بخش عمده ای از سهام شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران را خریداری کرده است، از شرکت فولاد اکسین خوزستان بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت فولاد اکسین خوزستان روز پنجشنبه ۹ آذر ماه عبدالرضا موسوی که به تازگی بخش عمده ای از سهام شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران را خریداری کرده است، از شرکت فولاد اکسین خوزستان بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت فولاد اکسین خوزستان روز پنجشنبه ۹ آذر ماه عبدالرضا موسوی که به تازگی بخش عمده ای از سهام شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران را خریداری کرده است، از شرکت فولاد اکسین خوزستان بازدید کرد.

گروه ملی صنعتی فولاد ایران ۴۰ درصد از سهام فولاد اکسین خوزستان را در اختیار داشته و عبدالرضا موسوی به منظور بررسی امور پس از تشکیل جلسه ای با محمود پور ، مدیرعامل شرکت فولاد اکسین ،از خط تولید این شرکت بازدید کرد.

در این جلسه پس از ارائه توضیحات و پیشنهاداتی از روند تولید،تهیه مواد اولیه،فروش محصولات و امور مربوط به شرکت فولاد اکسین تصمیماتی در خصوص برنامه های پیش رو و آینده این شرکت اتخاذ شد.

نظرات

آخرین اخبار

آخرین نظرات