شرکت فولاد اکسین خوزستان > اخبار شرکت > عزم فولاد اکسین خوزستان برای کسب جایزه تعالی سازمانی

امروز دوشنبه 15 اردیبهشت با حضور مهندس ابراهیمی مدیرعامل محترم و مشاور حوزه تعالی سازمانی، بمنظور پایدار نمودن بهبودهای صورت گرفته در فرآیندهای مختلف سازمان جلسه ای در دفتر تهران برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت، این جلسه با توجه به اهمیت و لزوم پیاده سازی مباحث سیستمی جهت پایدار نمودن بهبودهای صورت گرفته در فرآیندهای مختلف سازمان برای شرکت در جایزه مدل تعالی سازمانی در برنامه فعالیت های سال ۹۹ بوده و مقرر شد پس از ارزیابی ، آماده سازی بخش های مختلف سازمان و تدوین اظهارنامه جایزه تعالی سازمانی ، جهت دریافت گواهینامه ۴ ستاره اقدام گردد.

مدیرعامل شرکت نیز بر حضور موثر و مستمر همه کارکنان، خصوصا مدیران تاکید کرد و گفت، به یاری خدا و با توجه به اقدامات ارزشمندی که در بخش های مختلف سازمان صورت گرفت موفق به کسب گواهینامه مذکور خواهیم شد.

نظرات

آخرین اخبار

آخرین نظرات