شرکت فولاد اکسین خوزستان > اخبار شرکت > شرکت فولاد اکسین خوزستان در سال جهش تولید از اهداف استراتژیک خود پیشی گرفت

شرکت فولاد اکسین خوزستان در دو ماهه ابتدایی سال ۹۹ با حرکت مدون و منسجم کلیه واحدها در چارچوب اهداف استراتژیک تدوین شده، توانست در اکثر اقدامات استراتژیک خود اهداف تدوین شده را محقق و در بیشتر موارد نیز از این اهداف پیشی بگیرد.

به گزارش روابط عمومی، اقدامات استراتژیک شرکت فولاد اکسین خوزستان در چهار منظر ارزش، مشتری، فرایندهای داخلی و رشد و یادگیری بوده که خوشبختانه مدیران و کارکنان این شرکت تولیدی توانستند در دو ماهه اول سال ۹۹ با حرکت در چارچوب برنامه های تدوین شده ، درصدهای پیشرفت برنامه ای را محقق نمایند.

از آنجایی که این شرکت یک مجموعه تولیدی می باشد، بنابراین تحقق تولید و فروش، صادرات محصول و تامین منابع مالی مورد نیاز جهت تولید مستقیم محصولات از اهمیت بالاتری برخوردار می باشد، بر این اساس واحدهای مرتبط با انجام بهینه امورات محوله، علاوه بر تحقق اهداف ترسیم شده، هدف های پیش بینی شده در بخش تولید و فروش را پشت سر نهادند.

این شرکت پروژه تدوین ساختار مکانیزه Price List محصولات به منظور انعطاف پذیری بالاتر در شرایط رقابتی کنونی را در منظر مشتری تعریف نموده و با جدیت در حال پیگیری و اجرای آن میباشد.

همچنین در اقدامات استراتژیک مربوط به فرآیندهای داخلی و رشد و یادگیری نسبت به برنامه تعیین شده بسیار خوب عمل شد و این نشان از پویایی و تداوم حرکت این کارخانه در مسیر تعالی و رونق تولید محصولات فولادی می باشد.

نهایتاً شرکت فولاد اکسین خوزستان با همبستگی و هم افزایی سایر واحدهای کارخانه در تحقق اهداف استراتژیک سال ۹۹ توانست در اردیبهشت ماه ، به میزان ۱۰۱ درصد اقدامات استراتژیک خود را محقق نماید.

تیم مدیریتی و مجموعه این کارخانه تولیدی با عزم راسخ به دنبال رسیدن و تثبیت اکسین در جایگاه واقعی خود می باشد که این مهم با همکاری و توجه سایر مجموعه های برون سازمانی محقق خواهد شد.

نظرات

آخرین اخبار

آخرین نظرات