شرکت فولاد اکسین خوزستان > اخبار شرکت > سومین دوره انتخابات کمیته انضباط کار شرکت فولاد اکسین خوزستان برگزار شد

به گزارش روابط عمومی، سه شنبه 24 اسفند ماه سومین دوره انتخابات کمیته انضباط کار شرکت فولاد اکسین خوزستان با مشارکت پرشور کارکنان در ساختمان آموزش برگزار شد.

انتخابات مذکور جهت تعیین نمایندگان کارگران و نماینده سرپرستان بوده که بر اساس الزامات قانون کار انجام شده است.

شرکت فولاد اکسین خوزستان در زمره شرکت های پیشرو در زمینه تشکیل کمیته های قانون کار بوده است. کمیته طرح طبقه مشاغل جهت انجام این طرح و کمیته انضباطی از جمله کمیته های ست که بمنظور صیانت از حقوق نیروی انسانی در این مجموعه تولیدی تشکیل شده است.

در پایان نتایج سومین دوره انتخابات کمیته انضباط کار شرکت فولاد اکسین خوزستان به شرح زیر اعلام می‌گردد.

* نمایندگان کارگران :
از مجموع ٢۵۵ رای اخذ شده

١.آقای امین فرهادی با ١٣٣ رای (عضو اصلی)
٢.آقای محمد ناصری خواه با ١٠١ رای (عضو اصلی)
٣. آقای سید سجاد موسوی با ۴٩ رای (عضو علی البدل)

* نماینده سرپرستان :
از مجموع ١١٣ رای اخذ شده

آقای فرهاد زنگنه با ۶٢ رای (عضو اصلی)

نظرات

آخرین نظرات