شرکت فولاد اکسین خوزستان > اخبار شرکت > سری جدید گشت هاي VIP بعد از تعميرات اساسي

به یاری خداوند، گشت HSE روز گذشته از واحد عملیات حرارتی و بخشی از انبار ارسال محصول با حضور مسئولین ذیربط با موفقیت به انجام رسید.

اهم مولفه های HSE در تطابق با فرایندهای واحدها مورد تجزیه و تحلیل واقع گرفت؛ از جمله:
1. تاکید بر رعایت ایمنی هنگام انجام فرایندهای کاری
2.تاکید بر حفظ آراستگی محیط کار
3. تاکید بر جمع آوری به موقع و منظم ضایعات و پیشگیری از پخش آلودگی
4. تاکید بر تامین ایمنی مسیرهای تردد کارکنان با رفع نواقص های شناسایی شده

 

 

نظرات

آخرین اخبار

آخرین نظرات