شرکت فولاد اکسین خوزستان > اخبار شرکت > حضور شرکت فولاد اکسین خوزستان در چهارمین کنگره ملی حسابرسی داخلی

مديريت حسابرسى داخلى شرکت فولاد اکسین خوزستان در چهارمين كنگره ملى حسابرسى داخلى با شعار “حسابرسى داخلى، مهارتى ارزش آفرين در كسب و كارهاى موفق” حضور یافت.

کنگره ملی حسابرسی داخلی توسط انجمن حسابرسان داخلى ايران در محل مركز همايش هاى پژوهشگاه صنعت نفت تهران برگزار گرديد.

اين كنگره كه محفلى براى مرور وضعيت كلى حسابرسى داخلى در ايران، روندهاى آتى و نيازمندى هاى آينده ذينفعان از اين حرفه بود، ارزش آفرينى حسابرسى داخلى مورد تأكيد قرار گرفت و صاحبنظران از صنعت و دانشگاه، ابعاد مختلف خلق ارزش در سازمان ها به واسطه تقويت قابليت هاى حسابرسى داخلى را مورد بررسى قرار دادند.

نظرات

آخرین اخبار

آخرین نظرات