شرکت فولاد اکسین خوزستان > اخبار شرکت > جلسه کارشناسی قرارداد پروژه انتقال نفت خام گوره به جاسک

جلسه کارشناسی قرارداد پروژه انتقال نفت خام گوره به جاسک با مشارکت دو شرکت خوزستانی فولاد اکسین خوزستان و لوله سازی اهواز و با حضور عالمی نیسی فرماندار اهواز برگزار شد.

نظرات

آخرین نظرات