شرکت فولاد اکسین خوزستان > اخبار شرکت > جلسه هماهنگی اورهال شرکت با حضور مدیر عامل برگزار شد

به گزارش روابط عمومی شرکت، روز جاری جلسه هماهنگی اورهال خط تولید فولاد اکسین خوزستان با حضور مدیرعامل، مشاور ارشد مدیرعامل و مدیران فنی کارخانه در سالن کنفرانس حوزه مدیریت برگزار شد.

مهندس ابراهیمی مدیرعامل شرکت با اشاره به اهمیت این اورهال که با توجه به تغییر روند حرکت شرکت و تولید انبوه ورقهای با ارزش افزوده و با استاندارد api برنامه ریزی شده و با توجه به اینکه این اورهال پس از ۵ سال انجام می شود، باید با دقت و توان مضاعف مشکلات خط برطرف شود که شرکت بتواند با بهترین کیفیت و سرعت تعمیرات خود را در پروژه های ملی صنعت نفت و پاسخگو باشد.

در این جلسه مدیران گزارشی از برنامه ریزی واحدهای خود روز های انجام عملیات اورهال را تشریح کردند. طبق برنامه ریزی انجام شده مدت زمان این اورهال سه هفته به طول می انجامد و همچنین برنامه تولید جبرانی جهت تامین ورق های قرارداد های جاری تا پایان سال نیز تدوین شده است که پس از پایان اورهال آغاز خواهد شد.

لازم به ذکر است در این جلسه مهندس ابوعلی مدیر تعمیرات و نگهداری شرکت به عنوان رئیس ستاد عملیات اورهال و مهندس امیرغلامی نیز به عنوان مشاور مدیرعامل و ناظر بر انجام عملیات از سوی مدیر عامل شرکت معرفی شد.

نظرات

آخرین نظرات