شرکت فولاد اکسین خوزستان > اخبار شرکت > جلسه افتتاحیه پروژه استقرار فرآیند مدیریت سبز اروپا (EAGM) در فولاد اکسین خوزستان برگزار شد

به گزارش روابط عمومی، روز گذشته جلسه افتتاحیه پیاده سازی فرآیند #مدیریت_سبز در شرکت فولاد اکسین خوزستان با حضور مشاور مدیر عامل، معاونین و مدیران شرکت در سالن کنفرانس مدیرعامل برگزار شد.
این جلسه با مساعدت و حمایت سرپرست مدیریت عامل شرکت در تعامل با انجمن مدیریت سبز ایران صورت پذیرفت.

در این جلسه دکتر امامی رییس انجمن سبز ایران، فرایند همسوسازی شرکتها و سازمانها با فرایندهای سبز و مدیریت منابع و اصول حفاظت از محیط زیست را از اهم مولفه های راهبردی سازمان های موفق در بازار و پایدار با جامعه بیان نمودند.

مهندس ثابتی مدیر HSEE شرکت نیز بیان کرد، امروزه گذر از کیفیت گرایی و تمرکز بر کیفیت گرایی سبز، در بالا بردن اطمینان جامعه، ذینفعان و مشتریان می بایست در نحوه اجرای کلیه فعالیتهای کاری مورد توجه ویژه قرار بگیرید.

وی افزود، براساس استراتژی تعریف شده، فرآیند مدیریت سبز مطابق مدل تعریف شده ظرف ۴ ماه آینده در شرکت پیاده سازی و اجرا خواهد شد.

نظرات

آخرین نظرات