شرکت فولاد اکسین خوزستان > اخبار شرکت > جلسه ارزیابی انتخاب محصول نوآور برتر ایرانی در فولاد اکسین برگزار شد

جلسه ارزیابی انتخاب محصول نوآور برتر ایرانی جهت شرکت در جشنواره نواوری محصول برتر که از سوی دانشگاه صنعتی شریف اجرا میشود، ظهر امروز در واحد تحقیق و توسعه شرکت فولاد اکسین برگزار شد

نظرات

آخرین اخبار

آخرین نظرات