شرکت فولاد اکسین خوزستان > اخبار شرکت > تشکیل کارگروه جهش تولید در فولاد اکسین خوزستان

به گزارش روابط عمومی، همزمان با آغاز سال جهش تولید به دستور مهندس ابراهیمی مدیر عامل شرکت، بمنظور شناسایی و مدیریت ریسک ها و فرصت ها در حوزه های مختلف تاثیر گذار بر تولید شرکت کارگروه جهش تولید در فولاد اکسین تشکیل شد.

این کارگروه با توجه به نامگذاری سال ۹۹ به نام سال جهش تولید از سوی مقام معظم رهبری بوده و هدف از آن شناسایی و مدیریت ریسک ها و فرصت ها در حوزه های مختلف تاثیر گذار بر تولید شرکت می باشد.

در همین راستا اولین جلسه این کارگروه به منظور تعیین ساختار و اعضای اصلی کار گروه مذکور با حضور دکتر یارعلیزاده نایب رئیس هیئت مدیره، مهندس امیرغلامی مشاور ارشد مدیرعامل، نمایندگان واحدهای مالی و اداری، فروش، خرید ، حسابرسی و حراست برگزار و اعضای پیشنهادی تعیین شدند.

همچنین با توجه به لزوم تمرکز بر مباحث تولید، به اتفاق آرا، مهندس اهدائی مدیر تولید به عنوان عضو و دبیر این کار گروه انتخاب و مقرر گردید جلسات با ریاست مدیر عامل محترم و بصورت ماهیانه برگزار گردد.

نظرات

آخرین اخبار

آخرین نظرات