شرکت فولاد اکسین خوزستان > اخبار شرکت > تدوین ساختار مکانیزه Price List محصولات شرکت فولاد اکسین خوزستان در دستور کار قرار گرفت

به گزارش روابط عمومی، امروز یکشنبه ۷ اردیبهشت ۹۹ جلسه تدوین ساختار مکانیزه Price List محصولات با حضور مهندس امیرغلامی مشاور ارشد مدیرعامل، نمایندگان فروش، نمایندگان تکنولوژی تولید ، نماینده مالی و ICT در خانه مدیران برگزار شد.

در این جلسه پارامترهای تاثیرگذار بر قیمت پایه به عنوان Extra مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و مقرر شد پارامترهای گرید و ابعاد به عنوان مهمترین عامل های تعیین کننده قیمت فروش انتخاب و داده های واقعی آنها از دو جنبه بازرگانی و بهای تمام شده واقعی موجود در سیستم اطلاعاتی یکپارچه مورد بررسی واقع گردد.

همچنین در فاز بعدی نیز سایر پارامترها تاثیرگذار شناسایی و فرموله می شوند.

نظرات

آخرین اخبار

آخرین نظرات