شرکت فولاد اکسین خوزستان > اخبار شرکت > تألیف و چاپ کتاب دانشگاهی سرمایه گذاری در بورس و اوراق بهادار، توسط دوتن از پرسنل شرکت فولاد اکسین خوزستان

 بازار مالی به انگلیسی ( Financial market ) : با تقسیم کل سیستم اقتصاد یک کشور به دو بخش واقعی و مالی، بخش مالی را می توان به عنوان زیر مجموعه ای از نظام اقتصادی تعریف کرد که در آن وجوه، اعتبارات و سرمایه در چارچوب قوانین و مقررات مشخص از طرف پس انداز کنندگان و صاحبان پول و سرمایه به طرف متقاضیان، جریان می یابد.

متن فوق مقدمه ای از فصل اول کتاب دانشگاهی سرمایه گذاری در بورس و اوراق بهادار بود که توسط  آقای یونس خلوصی و خانم مدیحه شمخانی نوشته شده و به چاپ رسیده است .ضمن تبریک به خانواده شرکت فولاد اکسین خوزستان، برای این دو عزیز آرزوی موفقیت داریم .

نظرات

آخرین اخبار

آخرین نظرات