شرکت فولاد اکسین خوزستان > اخبار شرکت > برگزاری هفتمین دیدار مستقیم مدیر عامل با کارکنان

به گزارش روابط عمومی، هفتمین دیدار مستقیم مدیر عامل با کارکنان روز جاری در راستای بررسی مشکلات شخصی کارکنان با حضور مدیر عامل شرکت ، مدیر روابط عمومی و رئیس امور اداری و منابع انسانی و در دفتر مدیریت شرکت برگزار شد.

در این دیدار پس از بیان موارد مطروحه از سوی کارکنان مدیرعامل جهت رفع مشکلات ایشان دستوراتی را به امور اداری و منابع انسانی و سایر واحد ها صادر کرد.

این جلسات به صورت منظم با هماهنگی مسئول ارتباط کارکنان با مدیر عامل جهت بررسی مشکلات شخصی کارکنان برگزار می شود.

 

{gallery}bazdidomoomi{/gallery}

نظرات

آخرین اخبار

آخرین نظرات