شرکت فولاد اکسین خوزستان > اخبار شرکت > برگزاری سمینار توسعه فردی و مدیریت برخورد ویژه مدیران ، روساء و سرپرستان
11 مهر 1395
کد خبر: 310

این سمینار توسط دکتر ابوالعلایی استاد برجسته کشوری و با هدف ایجاد حساسیت و آگاهی در مورد ضرورت برنامه ریزی توسعه فردی و آموزش مراحل 4 گانه برنامه ریزی برگزار گردید.

این سمینار توسط دکتر ابوالعلایی استاد برجسته کشوری و با هدف ایجاد حساسیت و آگاهی در مورد ضرورت برنامه ریزی توسعه فردی و آموزش مراحل 4 گانه برنامه ریزی برگزار گردید.

این سمینار 6 مهر ماه و در سالن جلسات شرکت برگزار گردید که انتظار می رود فراگیران بعد از گذراندن سمینار با خودارزیابی، نحوه بازخورد گیری از دیگران و استفاده از آن در مسیر توسعه فردی و روش های کسب قابلیت های مدیریتی آشنا شده و مهارت ارائه بازخورد به دیگران را پیدا نماید.

{gallery}dore_abolalayi_roasa-95-7-6{/gallery}

نظرات

آخرین اخبار

آخرین نظرات