شرکت فولاد اکسین خوزستان > اخبار شرکت > بازدید مدیر عامل شرکت از واحد فروش و بازاریابی
26 دی 1396
کد خبر: 3769

به گزارش روابط عمومی شرکت فولاد اکسین خوزستان عصر روز گذشته مدیر عامل شرکت با حضور در جمع کارکنان و پرسنل واحد فروش از این واحد بازدید کرد و ضمن شنیدن نقطه نظرات کارشناسان و کارکنان این واحد جهت بهبود و آینده بازرگانی و صادرات شرکت نکاتی را بیان داشت.

به گزارش روابط عمومی شرکت فولاد اکسین خوزستان عصر روز گذشته مدیر عامل شرکت با حضور در جمع کارکنان و پرسنل واحد فروش از این واحد بازدید کرد و ضمن شنیدن نقطه نظرات کارشناسان و کارکنان این واحد جهت بهبود و آینده بازرگانی و صادرات شرکت نکاتی را بیان داشت.

به گزارش روابط عمومی شرکت فولاد اکسین خوزستان عصر روز گذشته مدیر عامل شرکت با حضور در جمع کارکنان و پرسنل واحد فروش از این واحد بازدید کرد و ضمن شنیدن نقطه نظرات کارشناسان و کارکنان این واحد جهت بهبود و آینده بازرگانی و صادرات شرکت نکاتی را بیان داشت

مهندس محمود پور در این جلسه با تاکید بر حضور در بازارهای جدید خصوصا بازارهای صادراتی بر مشتری مداری در توسعه این بازارها تاکید کرد . همچنین ایشان با اشاره به همدلی و همکاری گسترده بخش های مختلف دولتی در استان خوزستان برای کمک به صنعت اخذ مجوز فولاد سازی را که باحمایت مقامات و دستگاههای ذی ربط استان روی داد را یک نمونه از این همکاری های مثبت دانست که اگر از این ظرفیت ها استفاده شود قطعا می توان در بحث افزایش صادرات بهره مند شد.

مدیرعامل با تاکید بر امور صادرات محصولات اذعان داشت که باید به سمتی حرکت کنیم که حداقل یک چهارم از محصولات شرکت صادر شوند که امیدواریم با شروع کار تیم جدید در بخش صادرات شرکت شاهد تحقق این موضوع باشیم .

همچنین در این جلسه شفیانی مدیر فروش و بازاریابی شرکت گزارشی از وضعیت واحد ارائه داد و درخواست کرد که مدیریت شرکت شرایطی فراهم کند تا چارت کاری واحد فروش تقویت شود تا بتوان در شرایط جدیدراهبردهای قوی تری برای فروش و صادرات انتخاب کرد . وی افزود:متاسفانه در سالهای گذشته و شاید به دلیل نوع تولیدات شرکت ضرورت بسیاری از بخشها در این مدیریت احساس نمی شده به عنوان مثال رییس بخش صادرات از ابتدای شروع به کار شرکت فاقد تصدی بوده است که با انتخاب رییس این واحد امیدواریم شاهد تحقق راهبردهای صادراتی کشور باشیم.

همچنین در این جلسه خورشید مدیر روابط عمومی شرکت گزارشی از همکاریهای میان روابط عمومی و فروش ارائه داد و با تاکید بر تبلیغات هدفمند محصولات حضور روابط عمومی در کلیه نمایشگاهها و فعالیتهای تبلیغاتی را در راستای اهداف و بازارهای هدفمند جدید بیان کرد که در این راستا هرگونه تصمیم گیری با نظر کارشناس واحد فروش انجام می گیرد.

لازم به ذکر است در این جلسه رضا فریدونی به عنوان رییس صادرات واحد فروش و بازاریابی توسط مدیرعامل معارفه شد.

نظرات

آخرین اخبار

آخرین نظرات