شرکت فولاد اکسین خوزستان > اخبار شرکت > بازدید مدیر حراست شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشوری از شرکت فولاد اکسین خوزستان

به گزارش روابط عمومی، سعید ساغری بادی مدیر حراست شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشوری با حضور در شرکت فولاد اکسین خوزستان به اتفاق معاونین و مدیران شرکت از خط تولید این شرکت بازدید کرد.

نظرات

آخرین اخبار

آخرین نظرات