شرکت فولاد اکسین خوزستان > اخبار شرکت > بازدید مدیران شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران از شرکت فولاد اکسین خوزستان

به گزارش روابط عمومی، پنجشنبه ۱۴ بهمن ماه مدیران شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران ضمن بازدید از بخش های مختلف خط تولید، در جلسه ایی با حضور مدیران شرکت فولاد اکسین خوزستان در باره موضوعات مهم کاری بحث و تبادل نظر کردند.

در این جلسه ضمن تاکید بر ارتباط و تعامل بیشتر بین صنعت فولاد و گاز و استفاده از ظرفیت های موجود بر تداوم همکاری و افزایش حضور و ظرفیت محصولات فولاد اکسین در پروژه های شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران تاکید شد.

در ادامه این جلسه جهت برنامه ریزی و انجام طرح های توسعه گازی ایران و پروژه های در دست ساخت و همچنین نظارت بر تولید ورق های درخواستی مدنظر مذاکرات مفیدی در سطح مدیران صورت گرفت که فرآیند های اجرایی تسریع شده و فصل جدیدی در تعاملات تجاری و افزایش محصولات اکسین در پروژه های توسعه گازی صورت پذیرد.

شایان ذکر است، شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران از بزرگترین مصرف کنندگان ورق های فولاد اکسین می باشد که در چند سال اخیر شاهد همکاری و تعاملات اثر بخش در جهت خودکفایی و اجرای پروژه‌های ملی بوده ایم .

نظرات

آخرین اخبار

آخرین نظرات