شرکت فولاد اکسین خوزستان > اخبار شرکت > انجام معاینات طب کار تا پایان سال ادامه دارد

کریم ثابتی مدیر HSE شرکت در گفتگو با روابط عمومی فولاد اکسین خوزستان گفت؛ علاوه بر ماده 92 قانون کار مبنی بر انجام اقدامات قانونی بین کارفرما و کارگر، از آنجایی که سلامتی پرسنل شرکت فولاد اکسین خوزستان برای سهامداران بسیار حائز اهمیت است، واحد HES این شرکت همه ساله اقدام به انجام معاینات طب کار کارکنان می نماید.

مدیر HSE شرکت ادامه داد، درصورتیکه بر اساس نتایج معاینات طب کار بعد از آزمایش های مختلف مانند آزمایش ریه، کبد، شنوایی، بینایی، و خون مشخص شود افرادی داری بیماری هستند اقدام به درمان و یا جابه جایی محل کار آنان صورت می پذیرد.

ثابتی افزود، تا پایان سال 98 همه پرسنل معاینات طب کار را انجام خواهند داد و کارکنان می توانند با مراجعه به سیستم نوبت دهی تو ایریسا در بازه زمانی که تا آخر اسفند می باشد زمان آن را مشخص کنند، یک بخش از این آزمایشات بیرون از فولاد اکسین صورت می گیرد که سیروس ایاب ذهاب آن برای تسهیل این امر فراهم است.

کریم ثابتی در پایان گفت، معاینات طب کار شامل پرسنل اصلی فولاد اکسین و کارکنان شرکت اکسین صنعت یاران جنوب است ولی پرسنل پیمانکاران بنا بر تشخیص شرکت کارفرما، آزمایشات طب کار را انجام می دهند.

نظرات

آخرین اخبار

آخرین نظرات