شرکت فولاد اکسین خوزستان > اخبار شرکت > انتصاب سرپرست مدیریت آموزش و توسعه منابع انسانی

طی حکمی از سوی مدیر عامل شرکت، آقای حبیب اله دیباجی، بعنوان سرپرست مدیریت آموزش و توسعه منابع انسانی شرکت فولاد اکسین خوزستان منصوب گردید.

نظرات

آخرین نظرات