شرکت فولاد اکسین خوزستان > اخبار شرکت > ارزیابی مدل تعالی 34000 منابع انسانی در شرکت فولاد اکسین آغاز شد

به گزارش روابط عمومی شرکت فولاد اکسین، امروز دوشنبه ۱٧ شهریور ۱۳۹۹ طی مراسمی، افتتاحیه ارزیابی مدل 34000 منابع انسانی با حضور مدیران ارشد، معاونین و تیم ارزیابی دانشگاه تهران در محل سالن جلسات مدیرعامل شرکت فولاد اکسین آغاز به کار نمود.

در همین رابطه دکتر شمس نژاد سرارزیاب این مدل گفت، مهمترین مزیت رقابتی سازمان‌های پیشرو در دنیای امروز، توسعه و رشد شایستگی های سرمایه های انسانی سازمان ها می باشد که مدل 34000 به عنوان جامعترین مدل تخصصی بررسی و توسعه سطح بلوغ سیستم‌های منابع انسانی شرکت‌ها از سال 1395 در ایران در میان صنایع و سازمان‌های مختلف خصوصی و دولتی آغاز به کار نموده است.

همراستایی این مدل با مدلهای تعالی رایج و معتبر دنیا از قبیل EFQM :2020 و مدل‌های چارچوب فرآیندی مانند APQC از دیگر مزیت‌های این استاندارد میباشد که سرارزیاب این مدل به ذکر آنها پرداخت.

در ارزیابی دو روزه این استاندارد که وضعیت سطح بلوغ جاری فرآیندهای 14 گانه منابع انسانی شرکت فولاد اکسین را مورد ارزیابی قرار می دهد، در کنار نتایج سنجش نگرش‌های 12 گانه کارکنان، اسکن جامعی از وضع موجود و تحلیل شکاف حاصله با وضع مطلوب این استاندارد مورد سنجش و گزارش قرار خواهد گرفت.

نظرات

آخرین اخبار

آخرین نظرات