شرکت فولاد اکسین خوزستان > اخبار شرکت > ارزیابی سالیانه HSEE شرکت فولاد اکسین خوزستان
31 مرداد 1402
کد خبر: 6430

ارزیابی سالیانه HSEE شرکت فولاد اکسین خوزستان با حضور مدیران و مسئولین HSE سازمان صمت انجام شد.

به گزارش روابط عمومی: ۲۰ اردیبهشت ماه با حضور مدیران و مسئولین HSE وزارت صمت، رئیس HSE سازمان صمت استان خوزستان و مشاور عالی رئیس سازمان صمت استان خوزستان، فرایند ارزیابی سالیانه HSEE شرکت فولاد اکسین خوزستان انجام شد.

فرایند ارزیابی متشکل از دو بخش بازدید میدانی کارخانه و تشکیل جلسه ارزیابی بود که با موفقیت صورت پذیرفت، همچنین مولفه ها و شاخص های حوزه ایمنی، بهداشت و محیط زیست مورد بررسی قرار گرفت.

شایان ذکر است که کلیه شاخص های فوق در شرکت فولاد اکسین خوزستان از استانداردهای ملی و بین المللی برخوردار بودند و مورد تایید هیئت ارزیاب وزارت صمت واقع گردید.

در پایان از طرف وزارت صمت و رئیس HSE سازمان صمت خوزستان از واحد HSE شرکت فولاد اکسین خوزستان تقدیر شد.

نظرات

آخرین اخبار

آخرین نظرات