شرکت فولاد اکسین خوزستان > اخبار شرکت > اخذ گواهی تایید کیفی ورق های محیط ترش توسط فولاد اکسین خوزستان

به گزارش روابط عمومی، شرکت فولاد اکسین خوزستان موفق به اخذ گواهی تایید کیفی ساخت ورق های عریض سرویس ترش جهت تولید ورق و لوله های مدنظر شرکت مهندسی توسعه نفت شد.

در همین بخش بازرسی و حفاظت فنی شرکت مهندسی و توسعه نفت ایران با ارسال نامه ای ضمن تقدیر از شرکت فولاد اکسین خوزستان در به ثمر رساندن یکی از طرح‌های عظیم ملی کشور در حوزه نفت، گزارش ارزیابی توان تولید فولاد اکسین و فولاد مبارکه توسط شرکت مشارکتی توف نورد ایران و اقدامات اصلاحی انجام شده در فرایند تولید اسلب و ورق در مجتمع فولاد مبارکه و شرکت فولاد اکسین خوزستان با مشارکت شرکت مهندسی و توسعه نفت در راستای تولید ورق سرویس ترش مورد سنجش قرار گرفته که بنابر گواهینامه های صادره توسط بازرس شخص ثالث جهت ورق و لوله های تولیدی از آن بر مبنای طرح کیفی توافق شده منطبق بر استانداردهای API 5L 45 و NACE MR0175 و NACE TM0284 و NACE TM0177 مورد تایید بوده است.

به گزارش این روابط عمومی استانداردهای مورد اشاره در این نامه جز بالاترین استانداردهای تولید ورق های فولادی انتقال نفت و گاز در آمریکا و اروپا می باشد.

نظرات

آخرین اخبار

آخرین نظرات