شرکت فولاد اکسین خوزستان > اخبار شرکت > آغاز فرآیند ارزیابی جایزه مدیریت دانش (MAKE) در شرکت فولاد اکسین
8 بهمن 1394
کد خبر: 3660
فرآیند ارزیابی جایزه مدیریت دانش (MAKE) در شرکت فولاد اکسین خوزستان، از سوی مرکز مطالعات دانشگاه صنعتی شریف انجام شد.

فرآیند ارزیابی جایزه مدیریت دانش (MAKE) در شرکت فولاد اکسین خوزستان، از سوی مرکز مطالعات دانشگاه صنعتی شریف انجام شد.

ارزیابی مدیریت دانش در 8 محور و بیش از 150 شاخص ارزیابی به بررسی و تجزیه و تحلیل وضعیت سازمان از دیدگاه دانش محور می پردازد. در حقیقیت این ارزیابی به دنبال هدایت موثر سازمان در مسیر خلق ارزش از دانش و سرمایه های دانشی است و در این راه کلیه ارکان سازمانی را با نگاه دانشی مورد ارزیابی و تجزیه و تحلیل قرار داده و با تشریح موقعیت سازمان و ارائه راهکارهای پیشنهادی مبتنی بر تجربیات سازمان های پیشرو دنیا، به سازمان های شرکت کننده کمک می نماید تا مسیر خلق ارزش از دانش را با اطمینان و سرعت بیشتری طی نمایند.
محورهای هشت گانه ارزیابی MAKE به شرح ذیل است:
1- رهبری مدیریت ارشد سازمان
2- فرهنگ سازمانی دانش محور
3- حفظ محیط تعاملی برای تسهیم دانش
4- آموزش و یادگیری
5- نوآوری و خلاقیت
6- مدیریت سرمایه های فکری
7- دانش مشتریان و ذی نفعان برون سازمانی
8- تبدیل ارزش سازمانی به ارزش برای سهام داران

{gallery}arzyabi MAKE{/gallery}

نظرات

آخرین اخبار

آخرین نظرات