5 خرداد 1397
کد خبر: 3791

قسمت اول از مصاحبه از سری برنامه های با اکسینی ها

قسمت اول از مصاحبه از سری برنامه های با اکسینی ها

واحد روابط عمومی شرکت فولاد اکسین خوزستان در ادامه برنامه های خود، طرح مصاحبه با اکسینیها را به اجرا در آورده که در این طرح با افراد، مسئولیت ها و تخصص پرسنل شریف و زحمت کش فولاد اکسین خوزستان بیشتر آشنا می شویم . این قسمت اول از مجموعه قسمت های گفتگو با واحد جرثقیل های ثقفی است .

نظرات

کلیپ های ویدئویی

صفحه کلیپ های ویدئویی

واحد روابط عمومی شرکت فولاد اکسین خوزستان با هدف استفاده از رسانه های نوین اقدام به تولید و نشر محتوای چند رسانه ایی مختلف می نماید.

آخرین اخبار