شرکت فولاد اکسین خوزستان > گالری چند رسانه ایی > گالری فیلم > بازنشستگان کشوری، سهامداران فولاد اکسین خوزستان

میلیون ها هم وطن ایرانی تحت پوشش تامین اجتماعی، بازنشستگان کشوری، مستمری بگیران و کارکنان زحمتکش و سرمایه گذاران بانکی ذینفعان فولاد اکسین خوزستان هستند و از موفقیت ها و سود این شرکت بهره‌مند شده اند.

نظرات

کلیپ های ویدئویی

صفحه کلیپ های ویدئویی

واحد روابط عمومی شرکت فولاد اکسین خوزستان با هدف استفاده از رسانه های نوین اقدام به تولید و نشر محتوای چند رسانه ایی مختلف می نماید.

آخرین اخبار