شرکت فولاد اکسین خوزستان > اخبار آموزش > دوره خلاقیت کاربردی در زندگی (سطح2) ویژه همسران کارکنان برگزار شد
21 دی 1394
کد خبر: 3646

با در نظرگرفتن استقبال و رضایت مندی بالای خانواده های شرکت کننده در اولین کارگاه آموزشی، دومین دوره این کارگاه آموزشی تحت عنوان “خلاقیت کاربردی در زندگی سطح 2” باحضور 30 نفر از همسران کارکنان در مجتمع باغ معین اهواز برگزار گردید.

با در نظرگرفتن استقبال و رضایت مندی بالای خانواده های شرکت کننده در اولین کارگاه آموزشی، دومین دوره این کارگاه آموزشی تحت عنوان “خلاقیت کاربردی در زندگی سطح 2” باحضور 30 نفر از همسران کارکنان در مجتمع باغ معین اهواز برگزار گردید.

دنیاي ما روز به روز ماشینی تر و پیچیده تر می شود. همه چیز تخصصی شده و روابط انسانها نیز تحت تاثیر تکنولوژي قرار گرفته است. امروز یک نفر نمی تواند از پس همه کارها برآید و براي هر مسئله اي باید به متخصص مربوطه مراجعه نماید. روانشناسان و مشاوران طی سالهاي گذشته با تحقیقات و بررسی توانایی هاي انسان، پابه پاي رشد علمی در تهیه و رشد امکانات و شرایط مختلف زندگی، به یافته هاي با ارزشی دست یافته اند که به انسان کمک می کند درکنار رفاه ظاهري و رشد امکانات زندگی بتواند درگیري هاي ذهنی خود را حل کرده و در آرامش قرار گیرد.
یکی از موضوعات روانشناسی و مشاوره در این مسیر ، مهارت هاي زندگی است. مهارتهاي زندگی توانایی هایی هستند که به ما کمک می کنند تا در موقعیت هاي مختلف، عاقلانه و صحیح رفتار کنیم. به طوري که آرامش داشته باشیم، لذت ببریم و در عین حال با دیگران ارتباط سازگارانه و مفیدي را برقرار کنیم و بدون
توسل به خشونت و یا خودخوري بتوانیم مسایل پیش آمده را حل نمائیم و ضمن کسب موفقیت در زندگی احساس شادمانی داشته باشیم.
لذا با در نظرگرفتن استقبال و رضایت مندی بالای خانواده های شرکت کننده در اولین کارگاه آموزشی، دومین دوره این کارگاه آموزشی تحت عنوان “خلاقیت کاربردی در زندگی سطح 2” از تاریخ 94/09/09 لغایت 94/09/10 باحضور 30 نفر از همسران کارکنان در مجتمع باغ معین اهواز برگزار گردید. در طی برگزاری این کارگاه 2 روزه فراگیران با مهارت های زیر آشنا و به انجام فعالیت های فکری و عملی در این خصوص پرداختند.
1– نحوه کنار آمدن با انتظارات متفاوت خود، خانواده ، همسر ، فرزندان، دوستان ، همکاران، فامیل و جامعه
2– دفع فشارهاي روانی از طرف محیط هاي متفاوت
3 – سازگاري با مسائل اقتصادي و نیازهاي معیشتی
4– مدیریت خانواده و تربیت فرزندان
5– تقویت اعتماد به نفس
در نهایت دوره مذکور با رضایت بخشی همسران همکاران بالای (به میزان 97 درصد ) همراه بود .

{gallery}dore-khalaghiyat-d2{/gallery}

نظرات

آخرین اخبار