4 خرداد 1399
کد خبر: 4016

جهش تولید در معنی ظاهر کاملا ملموس می باشد اما در معنای تام غیر محصور است.پوسته ای نمایان و نازک با مغزی عمیق که از دایره کلام خارج و بسیار فراتر می باشد. شنیدن جهش تولید این باور را خلق میکند که باید در تولید پرش را جستجو کنیم.خواندن آن ذهن را برای رفع موانع به تفکر وا میدارد تا تولید را بارور سازد. رسالت جهش تولید در بیانات و منویات مقام معظم رهبری اهتمامی بلیغ را برای ظهور آن مطالبه می کند.چراکه قطعا هدف ایشان أتم و أکمل در تمام فرایندهای قابل تولید میباشد.
فریضه ای که با مدیران شناسنامه ای أدا نمی شود.وضوی این عبادت و قداست این عمل ، توسط مدیران باهویت رقم خواهد خورد.بومی بودن یک فرد کافی نیست اما شرط اصلی اهلیت و تعهد به محیط زندگی میباشد. مدیرانی که بر مدیریت قبای کرامت انسانی می اندازند تا تحت لوای اخلاق نه تنها صنعت را رونق ببخشند بلکه انگیزه و امید را هدیه نمایند. فولاداکسین در یک سال اخیر پیشرو در این امر می باشد.شرکتی که در یک دهه اخیر فقط نام انحصاری بودن را همچون وزنه ای سنگین یدک میکشید اما شعار امسال را بهانه ای برای تبلور این امر جاری و ساری ساخت.
سالی که بااتکال برحی قیوم و اتکا به پرسنل خود، مدیرعامل این شرکت توانست تمامی رکوردهای ده ساله اخیر را بهبود،تغییر و جهش مضاعف بدهد. اعتلای حقیقی یک شرکت و محصول نهایی آن ، همزمانی شدن آرامش و آسایش میباشد. اینک دوران بلوغ کودک خاص و نخبه صنعت ایران آغازشده است.امروز است که میتوان کلمه ورق های عریض را حذف و با افتخار بر سینه هرپرسنل این جمله را هک کنیم: فولاداکسین خوزستان تنها تولید کننده انحصاری که توانست جهش تولید را جامه عمل بپوشاند و افتخار ارزشمندی برای میهن عزیزمان رقم بزند.

حسین ناطقی
شرکت فولاد اکسین خوزستان

نظرات

آخرین اخبار