شرکت فولاد اکسین خوزستان > گالری چند رسانه ایی > گزارش تصویری > گزارش تصویری دوره های آموزشی برگزار شده سال 1402 شرکت فولاد اکسین خوزستان

“مدیریت آموزش و توسعه منابع انسانی”

نظرات

آخرین اخبار