شرکت فولاد اکسین خوزستان > بومی سازی > بومی سازی انواع سیلندرهای هیدرولیک و پنوماتیک

جهت ارائه پیشنهادات می توانید حداکثر تا تاریخ 20/09/1402  نسبت ارسال مدارک ذیل به نشانی RandD@oxinsteel.ir  اقدام فرمایید.

  • تکمیل فرم شناسایی تامین کنندگان اقلام بومی سازی فناورانه
  • تصویر آگهی آخرین تغییرات شرکت
  • تصویر ثبت نام در نظام مودیان مالیاتی
  • کاتالوگ/رزومه

 تلفن تماس:  (واحد تحقيق و توسعه)            32909000 -061   داخلی 4615

فکس :                                                           061-32909181

نظرات

آخرین اخبار