شرکت فولاد اکسین خوزستان > مزایدات و مناقصات > اگهی برگزاری استعلام عمومی خرید ولو

شماره استعلام: 148097

موضوع استعلام: خرید ولو

شرکت فولاد اکسین خوزستان در نظر دارد؛ کالاهای مورد نیاز خود را با موضوع استعلام ذکر شده، بر اساس مشخصات و شرایط مندرج در فرم استعلام به تامین کنندگان واجد شرایط واگذار نماید.

لازم به ذکر است؛ تامین کنندگان متقاضی ضمن دریافت مدارک استعلام می بایست حداکثر به مدت 10 روز کاری پس از نشر آگهی، نسبت به ثبت نام در لیست تامین کنندگان شرکت فولاد اکسین خوزستان و تکمیل پرسشنامه ارزیابی تامین کنندگان در موعد مقرر در سایت شرکت به نشانی  oxinsteel.ir اقدام و مدارک مورد نیاز جهت شرکت در استعلام را به ایمیل purchasing@oxinsteel.ir و یا به صورت پستی به آدرس اهواز کیلومتر 10 جاده بندر امام خمینی (ره) شرکت فولاد اکسین خوزستان کد پستی 617881311 ارسال نمایند.

بدیهی است؛ تامین کنندگانی که در مهلت مقرر نسبت به  ارسال مدارک خود جهت ارزیابی اولیه اقدام ننمایند، پاکات استعلام آنها بازگشایی نخواهد شد.

شایان ذکر است جهت هماهنگی و دریافت مدارک استعلام با کارشناسان مربوطه با مشخصات ذیل تماس حاصل نمایید.

 

کارشناس خرید : فریدون نظری نیا

شماره داخلی کارشناس خرید: 06132909000- داخلی 3924

شماره مستقیم کارشناس خرید: 09160439307

 

کارشناس ارزیابی تامین کنندگان: سیامک بختیاری

شماره داخلی ارزیابی تامین کنندگان: 06132909000- داخلی 3921

شماره موبایل ارزیابی تامین کنندگان: 09129317075

 

کارشناس دبیر خانه : حیدری

شماره داخلی : 06132909000- داخلی 3405

 

روابط عمومی شرکت فولاد اکسین خوزستان

نظرات

آخرین اخبار