شرکت فولاد اکسین خوزستان > مزایدات و مناقصات > آگهی برگزاری استعلام عمومی خدمات ماشین کاری دو عدد ورق فیلر استپ پلیت
15 خرداد 1403
کد خبر: 8964

آگهی برگزاری استعلام عمومی خدمات ماشین کاری دو عدد ورق فیلر استپ پلیت شرکت فولاد اکسین خوزستان منتشر شد.

شماره استعلام: 147867

موضوع استعلام: خدمات ماشین کاری 2 عدد ورق فیلر استپ پلیت

شرکت فولاد اکسین خوزستان در نظر دارد؛ کالاهای مورد نیاز خود را با موضوع استعلام ذکر شده، بر اساس مشخصات و شرایط مندرج در فرم استعلام به تامین کنندگان واجد شرایط واگذار نماید.

لازم به ذکر است؛ تامین کنندگان متقاضی ضمن دریافت مدارک استعلام می بایست حداکثر به مدت 10 روز کاری پس از نشر آگهی، نسبت به ثبت نام در لیست تامین کنندگان شرکت فولاد اکسین خوزستان و تکمیل پرسشنامه خوداظهاری تامین کنندگان در موعد مقرر در سایت شرکت به نشانی     srm.oxinsteel.irاقدام و همچنین تامین کنندگان محترم تائیدیه ثبت نام در سایت فوق به همراه یک نسخه آگهی تغییرات از شرکت خود را در پاکت ارسال قیمت قرار دهند.

بدیهی است؛ تامین کنندگانی که در مهلت مقرر نسبت به  ارسال مدارک خود جهت ارزیابی اولیه اقدام ننمایند، پاکات استعلام آنها بازگشایی نخواهد شد.

شایان ذکر است جهت هماهنگی و دریافت مدارک استعلام با کارشناسان مربوطه با مشخصات ذیل تماس حاصل نمایید.

 

مسئول ساخت قطعات: علیرضا رحیمی منجزی

شماره داخلی مسئول ساخت قطعات: 06132909000- داخلی 3941

شماره مستقیم مسئول ساخت قطعات: 09160364250

 

شماره تماس جهت ارزیابی تامین کنندگان: امید بهنیا

شماره داخلی ارزیابی تامین کنندگان: 06132909000- داخلی 3925

 

کارشناس دبیرخانه: مهدی حیدری

شماره داخلی کارشناس دبیرخانه: 06132909000-داخلی 3444

شماره مستقیم کارشناس دبیرخانه: 09168089027

 

 

روابط عمومی شرکت فولاد اکسین خوزستان

اخبار مرتبط
نظرات

آخرین اخبار