شرکت فولاد اکسین خوزستان > بدون مجموعه > هفته نامه خبری صنعت فولاد
11 اسفند 1394
کد خبر: 3677

بولتن خبری فولاد اکسین در راستای رسالت روابط عمومی شرکت فولاد اکسین در پوشش و انعکاس اخبار سیاسی، اقتصادی و بلاخص صنعت فولاد کشور به طور منظم تنظیم و منتشر می شود.

بولتن خبری فولاد اکسین در راستای رسالت روابط عمومی شرکت فولاد اکسین در پوشش و انعکاس اخبار سیاسی، اقتصادی و بلاخص صنعت فولاد کشور به طور منظم تنظیم و منتشر می شود.

[module-161]

نظرات