9 اسفند 1397
کد خبر: 3844

استان خوزستان به دلیل قابلیت تولید مقاطع مختلف فلزی به کمک فرآیند نورد از جایگاه برجستهای در حوزه صنعت نورد کشور برخوردار است. در این میان شرکت فولاد اکسین خوزستان به عنوان اولین تولید کننده ورقهای عریض آلیاژهای مختلف فولادی و بهرهمندی از تکنولوژی مدرن از جایگاه ممتازی برخوردار است. جایگاه ویژه صنعتی این شرکت در کنار بازوی پژوهشی دانشگاه شهید چمران، انگیزه مضاعفی را در هر دو ایجاد نموده است تا با تاسیس مرکز تحقیقات نورد فولاد، امکان گسترش و توسعه فعالیتهای تحقیقاتی، تامین نیازهای پژوهشی- آزمایشگاهی و دستیابی به دانش فنی را تحقق بخشند. ارتباط مستقیم بین دانشگاه و صنعت در ایران در راستای کاربردی کردن پژوهش ها از اهمیت فراوانی برخوردار است. یکی از راهکارها جهت رسیدن به این هدف، ایجاد مراکز تحقیقاتی است بطوریکه از نیروی پژوهشگر دانشگاه ها استفاده نموده و به صنعت خدمت رسانی کنند. این مراکز در دراز مدت علاوه بر اینکه کشور را به سمت بومی کردن علوم صنعتی پیش می برند در عین حال مشاغلی درخور شان دانش آموخته های رده های بالای علمی ایجاد کرده و از مهاجرت آنها جلوگیری می کند.

در همین راستا این مرکز در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ با حضور مهندس محمود پور مدیر عامل محترم شرکت فولاد اکسین خوزستان، دکتر خواجه ریاست دانشگاه شهید چمران و جمعی از مدیران صنعت و اساتید دانشگاه افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت.

نظرات