شرکت فولاد اکسین خوزستان > بدون مجموعه > اهم اهداف تاسیس مرکز تحقیقات نورد فولاد

 

اهم اهداف تاسیس مرکز تحقیقات نورد فولاد عبارتند از:

⦁ طراحی و بهینه سازی فرآیندهای ترمودینامیکی فولادهای میکروآلیاژ
⦁ شناسایی مشکلات و نیازسنجی های فنی حوزه نورد فولاد
⦁ اجرای پروژه های پژوهشی کاربردی در جهت رفع نیازهای علمی و فنی شرکت و بومی سازی دانش فنی
⦁ ایجاد آزمایشگاه شبیه سازی فرآیندهای ترمودینامیکی فولاد
⦁ استفاده متقابل از بانک های اطلاعاتی، امکانات آزمایشگاهی
⦁ برگزاری میزگردهای صنعت نورد فولاد
⦁ جذب دانشجویان دوره پسا دکتری در جهت رفع نیازهای حوزه نورد فولاد
⦁ کاهش ضایعات محصولات، کاهش مصرف انرژی، افزایش راندمان و ایجاد ارزش افزوده
⦁ آینده پژوهی و توسعه سبد محصولات
⦁ اخذ مجوز ایجاد قطب علمی نورد فولاد در استان خوزستان از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
⦁ برگزاری سمینارهای تخصصی و دوره های آموزشی-پژوهشی

نظرات